Anasayfa / Sanatta Yolculuk Semineri

BERNA SAYAR ILE SANATTA YOLCULUK SEMINERI

Sanatta Yolculuk Seminerleri başlangıcından günümüze tarihsel süreç içerisinde sanatın; başkalaşan, değişen ve dönüşen biçimlerinin ve metotlarının irdeleneceği seminer dizisidir. Yapılacak olan sunumlarda sanatı günümüze getiren, sosyo-ekonomik, politik ve dinsel dinamiklerin özellikle üzerinde durulacaktır. Seminer programı, zengin görsel materyal, video gösterimleri ve fotograf gösterileri ile desteklenmektedir.  

KONULAR - EN YAKIN DONEM - UCRET - KAYIT

Haftada bir akşam 19:15 - 21:30 saatleri arasında yapılan atölye çalışması toplam 5 haftada tamamlanıyor.
Bu eğitimin toplam ücreti 450 TL'dir. Atölye çalışması 10 kişiyle sınırlıdır.

İlkel dönem, ilk uygarlıklar olan; Mezopotamya, Mısır ve Yunan sanatları, Roma sanatı, Doğu sanatı ve Gotik sanatı, Rönesans ve Barok sanat, Rönesans aydınlanması, giderek keşfedilen insan ve doğa sevgisi ile başlayan bireysel eğilimler sonucunda, maniyerizm,  19.yy; devrimler,sanayileşme, bilimsel gelişmeler, Antikiteye duyulan ilgi ve ulaşım araçlarının gelişmesi sonucunda her yeri keşfedilerek küçülen bir dünya… Bütün bu gelişmelerin sanata yansıması… Sanatta “-izmler” yüzyılı olarak adlandırılan 19 yy sanatı; Neoklasizm, Romantizm, Realizm, Sembolizm, Empresyonizm , Post Empresyonizm, sanayileşmenin bütün dünyayı sarması, atomun keşfi, görelilik kuramı ve Einstein ve patlak veren iki dünya savaşı ile artık hastalanan sanatçılar çağı; 20.yüzyıl… Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Füturizm, Sürrealim ve Soyut Sanat, video sanatından, pop sanata kavramsal sanattan fluxusa performans gösterilerinden body arta ve enstelasyonlara kadar sanatın en bireysel dönemi.

YENI ATÖLYE DÖNEMI YAKINDA DUYURULACAKTIR !