Anasayfa / Gezi Yazarlığı

OZCAN YURDALAN ILE GEZI YAZARLIGI ATOLYESI

Sadece görüp geçmek için değil, gittiği yeri anlamaya ve hissetmeye çalışarak gezenler için, her türden yolculuğu yazarak yeniden üretmek isteyenler için bir seminer...
Bu seminer, yurt içinde ve dışında gezenlerin çoğaldığı günümüzde yaratıcı seyahat yazılarının ve özgür ifadenin çoğalarak yaygınlaşmasını amaçlıyor. Seyahati üretici bir faaliyet olarak değerlendiren bu seminerde sadeleştirilmiş yazma yöntemleri ile yaratıcı ifadenin ipuçları paylaşılacak. Uygulamalı oturumlarda gezi yazarlığının temel kriterleri ve günümüzdeki gezi yazısı mecraları ele alınacak. Blog, dergi, kitap yazıları üstünden değerlendirmeler yapılacak. Örnek metinler incelenecek. Özellikle “edebiyat parçalamak”tan uzak durmaya çalışılacak, kelimeler başta olmak üzere her türlü ifade aracı kullanılacak. Kağıt, bez, ahşap, taş gibi elle tutulabilir malzeme üstüne yapılan uygulamalar, çizgi, renk, iz, leke gibi her türlü dışavurum hassasiyetle değerlendirilecek...
 

HEDEF KATILIMCILAR
* Sadece görüp geçmek için değil gittiği yeri anlamaya ve hissetmeye çalışanlar, turistik değil entelektüel bir faaliyet olarak seyahat edenler.
* Gezerek mekanları tüketmek yerine seyahat ederek dünyayı çoğaltabileceğini düşünenler.
* Seyahati “boşalmak” değil “dolmak” için yapanlar.
* Yolculukların sadece fiziki coğrafyalarda ve sadece bedenle yapılmadığını bilenler.
* Hepimizin içinde var olan yaratıcılığın seyahat ederken uyandığını fark edenler.
* Hepimizin içinde zaten var olan sözlü ifade yeteneğini ortaya çıkarmak isteyenler.
* Yollarda olmayı üretici bir faaliyet olarak değerlendirenler.
* Yaratıcı üretimi hayatın her alanında olduğu gibi seyahatlerde de önemseyenler.

KONULAR - EN YAKIN DONEM - UCRET - KAYIT

Bu atölye programı Cumartesi - Pazar 11:00-18:00 olmak üzere toplam 2 günde tamamlanıyor. Bu eğitimin toplam ücreti 400 TL'dir. Atölye çalışması 7 kişiyle sınırlıdır.

YÖNTEM
Kuramsal bölümde gezi yazısının temel ilkelerinden söz edilecek. Pratik ipuçları ve çeşitli yöntemler önerilecek. Not tutmanın önemi, tekrar yazmanın zarureti ve düzenli çalışmanın değeri üstünde durulacak. Dil kullanımı, tasvirlerin önemi ve klişe anlatımların yaygınlığı ele alınacak. Açık düşünmenin gerekliliği, dağınıklığın toparlanması değerlendirilecek. Kelime seçimleri ve anlamın yaratılması önemsenecek. Gezi anlatımının yüzeysellikten çıkışı ve katmanlı ifadenin ipuçları paylaşılacak.

Seminerin uygulamalı bölümde ise seçilecek bir bölgeye gidilerek gözlem ve not tutma yöntemleriyle birlikte yaratıcı yazmaya kapı aralayacak teknikler denenecek.

Seminerin değerlendirme bölümünde ise üretilen metinler katılımcıyla birlikte seminer uygulayıcısını da tatmin edecek hale gelinceye kadar değerlendirmeye ve yeniden yazmaya tabi tutulacak. 

YENI ATÖLYE DONEMI YAKINDA DUYURULACAKTIR !