Anasayfa / Foto Röportaj Atölyesi

FOTO ROPORTAJ - FOTOGRAFIK HIKAYE ANLATIMI ATOLYESI

Fotograflarla hikaye anlatmak kelimelerle yazı yazmak gibidir. Bir şey görülür, düşünülür ya da hayal edilir. Sürekliliği olan bir hikaye anlatmak için uygun görüntüler birbiri ardına bir araya getirilir. Bu fotograflarla hikaye anlatmaktır ve atölye bununla ilgilidir. 2 günlük bu atölye çalışmasında kullanacağımız yöntem Magnum Photos ve National Geographic fotografçılarının uzun yıllardır deneyimledikleri çalışma yöntemidir...
 

Birçok dergide yazı ve fotografları, foto röportaj çalışmaları yayınlanan Cenk GENÇDİŞ ile özel bir atölye... Bu atölyede teorik derslerde izlenecek özel sunumlarla göstermek ve anlatmak kavramları üzerinde durulacak. Belgesel Fotograf tarzı, bir anlatım yolu olarak Foto Röportaj çalışmaları açıklanacak. Bir belgesel proje ve foto röportaj hazırlamanın aşamaları detaylı olarak incelenecek. Özel hazırlanan sunumlarla teorik olarak işlenen bu derslerin ardından katılımcılar kendilerine verilecek konular üzerinde çekim çalışmaları yapacaklar. Çekilen fotograflar birlikte değerlendirilecek ve kısa bir fotografik öykü ortaya çıkarılacak.

KONULAR - EN YAKIN DONEM - UCRET - KAYIT

Bu atölye programı Cumartesi - Pazar 11:00-18:00 olmak üzere toplam 2 günde tamamlanıyor. Bu eğitimin toplam ücreti 450 TL'dir. Atölye çalışması 7 kişiyle sınırlıdır.

Teorik derslerde; anlatım dili olarak fotograf, göstermek ve anlatmak kavramları, fotografın dilleri ve doğrudan fotograf, belgesel fotograf ve foto röportaj tanımları, belgesel fotografın farklı disiplinlerle ilişkisi, bir belgesel proje ve foto röportaj hazırlamanın aşamaları, konu seçimi, araştırma, çekim planı hazırlanması, çekim çalışması, fotograf seçimi ve editing (sıralama), hikayenin oluşturulması, altyazı yazımı, arşivleme, bir fotograf çalışmasını ortaya çıkaracak yaklaşımlar, fotografçının çalışma esnasında kuracağı anlatım yolu, çekim açıları ve planları, konuya olan uzaklığı özel olarak hazırlanan sunumlar eşliğinde işleniyor. Ayrıca katılımcılarla birlikte konu seçimi ve çekim ağacı hazırlanması uygulamalı olarak yapılıyor. Katılımcıların yapacağı çekimler birlikte değerlendirilip fotografik öyküleri oluşturuluyor.

YENI ATÖLYE DÖNEMI YAKINDA DUYURULACAKTIR !
Bu atölye çalışması minimum 4 kişilik gruplar için özel olarak da düzenlenebilmektedir.